Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tanwirul Qulub PDF & Terjemah (Google Drive)

tanwirul qulub pdf dan terjemah

Download Kitab Tanwir al-Qulub PDF - Kitab ini merupakan karangan Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi'i. Beliau adalah seorang sufi besar yang hidup pada abad 13 H. Muhammad Amin al-Kurdi merupakan penganut dan sekaligus mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Dalam fikih, beliau menganut mazhab Imam Syafi’i.

Berbicara mengenai karyanya yakni Kitab Tanwir al-Qulub, kitab ini lebih banyak mengupas tentang tasawuf, hubungan antara seorang hamba dengan pencipta-Nya, yakni Allah Swt dan cara-cara mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Mengutip dari situs Republika, kata Syafiq A Mughni, guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya, bahwa kitab Tanwir al-Qulub ini berisi tentang akidah, syariah, dan tasawuf. Tetapi, secara keseluruhan spiritual englightenment yang bersifat individual. 

Selain kitab Tanwir al-Qulub, beliau juga banyak mengarang kitab-kitab lain, berikut di antaranya: Mursyid al-‘Awam li Ahkam ash-Shiyam fi Madzahib al-Arba’ah, Hidayah ath-Thalibin fi Ahkam ad-Din, Irsyad al-Muhtâj ilâ Huqûq al-Azwâj, Mursyid al-‘Awaam, Dîwân Khatab, Al-‘Uhûd al-Watsîq fî al-Tamasuk bi al-Syarîah wa al-Haqîqah, Fî Manâqib al-Naqsybandiyyah, Sa’adah al-Mubtadiin fi ‘ilmi al-Dîn, Hidayah ath-Thalibin li Ahkam ad-Din, Fath al-Masalik fi Idhahi al-Manasik.

Download Kitab Tanwirul Qulub PDF

Identitas Kitab

  • Nama Kitab : Tanwir al-Qulub
  • Pegarang : Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi'i.
  • Bahasa : Arab
  • Format : PDF
  • Ukuran : 19 MB
Dan bagi teman-teman yang ingin download kitab tanwirul qulub pdf bisa mengunduh di mediafire atau google drive melalui tautan di bawah. Kitab ini full berbahasa arab tanpa terjemahan bahasa Indonesia.

Link Download Kitab Tanwirul Qulub PDF

Demikian ulasan kami mengenai link download kitab Tanwir al-Qulub. Download juga kitab-kitab lainnya dari Juragan Buku seperti kitab Mafatihul Ghaib PDF.