Husunul Hamidiyah PDF | Kitab Kuning Terjemah

download husunul hamidiyah pdf

Kitab Husunul Hamidiyah merupakan kitab ilmu tauhid. Kitab ini sangat penting dipelajari oleh kaum muslimin agar menjadikan seseorang mengerti akan hakekat diri dan Tuhan yang menciptakannya, sehingga dia dapat menghambakan diri kepada Allah SWT secara hak, tanpa keraguan sedikitpun.

Kitab Husunul Hamidiyah ini ditulis oleh Sayyid Husain Afandi al-Jisri al-Tharabalisi  (wafat tahun 1909 M.). Dalam kitab ini, beliau menjelaskan bahwa Allah Swt. wajib secara akal mempunyai sifat wujud dan mustahil atau tidak dapat diterima secara akal sehat jika Allah mempunyai sifat adam (tidak ada).

Sedangkan bukti logisnya adalah dengan adanya alam semesta yang dapat disaksikan oleh setiap manusia. Alam ini adalah baru atau adanya didahului oleh ketiadaan. (Sumber: Pesantren.id)

Dan berikut adalah link untuk mendownload kitab Husunul Hamidiyah PDF.
  • Nama Kitab : Al husun Al Hamidiyah
  • Pengarang : Sayyid Husain Afandi al-Jisri al-Tharabalisi
  • Jenis File : PDF
  • Ukuran : 4 MB
  • Download via : Mediafire


Semoga kitab Husunul Hamidiyah PDF ini bermanfaat. 

Download kitab lainnya: